LAMBDA

LAMBDA

LAMBDA

(λ ) Lambda (ısı iletkenlik değeri) nedir ?
1 metre kalınlığındaki iki yüzey arasında 1 Kelvin sıcaklık farkı için 1 saatte taşınan ısı miktarına, o malzemenin ısı iletkenliği denir.
Malzemelerin sadece lambda değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması, yalıtım performansını değerlendirmek ve malzeme seçiminde karar vermekte yeterli değildir. Isıl iletkenlik değeri düşük olan ürün, yapıda ihtiyaç duyulan çözüm için uygun olmayabilir. Ürünün ısıl iletkenlik hesap değeri çok düşük olsa da, uygun malzeme kalınlığı seçilmezse gerekli yalıtım sağlanamaz. Isı yalıtım performansının değerlendirilebilmesi için kullanılan yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının (U) ve sonrasında U değerleri kullanılarak yıllık ısıtma enerjisi (Qyıl) değerinin hesaplanması gereklidir.
 
d = malzeme kabinliği (mm)
(λ) : ısıl iletkenlik değeri                  (W/mk)         Ne kadar düşük ise yalıtım performansı o kadar iyi
R = d/λ : ısıl direnç değeri               (m
2k/W)        Ne kadar yüksek ise  yalıtım performansı o kadar iyi
U = 1/R : ısıl geçirgenlik değeri      (W/m2k)        Ne kadar düşük ise yalıtım performansı o kadar iyi 

Enerji verimliliği çok katlı binalara olan talep artmaya devam ettikçe inşaat uzmanları, karma teknolojiler kullanan akıllı ve sürdürülebilir çözümlere daha fazla ilgi gösteriyor. Belirli bir yapı türü veya iklime uygun ısıl değerlerin ideal bir karışımı, müteahhitler için artık tek başına bir anlam ifade etmiyor; kendileri, ilk kurulum esnasında hem işçilik hem ulaşım maliyetlerini minimuma düşürmek adına bu yalıtım sistemlerinin aynı zamanda mümkün olduğunca hafif olmasını talep ediyor.