R DEĞERİ

R DEĞERİ

R DEĞERİ

R-DEĞERİ (ISIL DİRENÇ KATSAYISI) :
      Malzemenin ısıl direnç katsayısı lambda değeri ve kalınlığa bağlıdır. 50mm üzerinden hesapladığımızda  kullandığımız malzemenin ısı iletkenlik kat sayısı 0,041 W/mK ise (0.05/0.041=1.21) R değerimizi buluruz. Kalınlık arttıkça ısıl direnç artar.
U değeri(Isıl geçirgenlik katsayısı) nedir? Yeni düzenlenen yalıtım şartnamesinde bölgeler belirlenmiştir. Türkiye geneli 4 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelere de Isıl geçirgenlik katsayıları belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir:
                                                               


                                                           UD             UT

1. Derece  bölge  illerinde : U değeri =0.80         0.50
2. Derece  bölge  illerinde : U değeri =0.60         0.40
3. Derece  bölge  illerinde : U değeri =0.50         0.30
4. Derece  bölge  illerinde : U değeri =0.40         0.25


 

UD = U değeri döşemelerdeki katsayısı
UT = U değeri tavandaki katsayısı
Bu değerlerden bölgelere göre uygulama yapmamız gereken kalınlığı tayin edebiliriz.
U= 1/R         R=d/ƛ       U= ƛ/d ( kalınlık hesaplamak için bölgenize uygun U değeri yerine konulur. Örnek verdiğimiz  malzemenin Lamda değeri 0,041 W/mK sabittir. Hesap yapıldığında gereken kalınlık bulunur.)
U=Isıl geçirgenlik katsayısı
R= Isıl direnç katsayısı
d= Kalınlık(metre cinsinden hesaplanıcak)
ƛ=(lamda değeri) Isı iletkenlik değeri